fbpx

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 09.10.2023

Informatii companie:

1. Termeni Generali

Catalinasoare.ro este denumirea comerciala a S.C. HLINEAGENCY S.R.L., societate cu raspundere limitata inregistrata in Romania, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str Nerva Traian nr 7, bl M66 sc 1, et 6, ap 23, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2436/2017, identificata prin cod unic de inregistrare RO37127217.

Confirmarea participării la oricare dintre cursurile SC Hlineagency SRL, se face prin completarea si semnarea declarației de participare, pe care o veti primi pe email, dupa completarea formularului de înscriere rapida. 

Declaratia de participare la curs va fi transmisa pe email, după introducerea datelor in formularul de inscriere.

Participarea la curs se face in urma achitarii taxei de participare, inainte de inceperea cursului.

Ne rezervam dreptul de a modifica oricand si fara notificare prealabila orice rectificare sau schimbare ce apare in Conditiile de utilizare prin afisarea pe website-ul de prezentare. Continuarea folosirii serviciului si accesarea  website-ului de prezentare precum si modificarile/afisarile acestora in sectiunea, Termeni si Conditii, se considera a fi acceptate de catre utilizator, cu exceptia unor intelegeri aflate in opozitie incheiate in scris cu SC Hlineagency SRL.

2. Cerințe tehnice pentru participarea la curs

– Laptop, telefon sau PC cu sistem de operare Windows, Android, IOS, Mac, etc.

– Microfon si camera Web

– Browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

– Instalarea gratuită a aplicatiei ZOOM

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru inscrierea la cursurile autorizate, avem nevoie de urmatoarele date cu caracter personal:

  • nume, prenume,
  • numar de telefon,
  • adresa de email,
  • CNP,
  • copie CI,
  • Copie ultima diploma de studii,
  • copie certificat de casatorie daca este cazul,
  • certificat de nastere.

Aceste date sunt folosite pentru comunicarea cu dumneavoastra pe tot parcursul cursurilor, dar si in scopul promovarii si organizarii cursurilor viitoare.

De asemenea, datele cu caracter personal sunt folosite pentru eliberarea certificatelor de absolvire/ calificare.

Inscrierea la oricare dintre cursurile SC HLINEAGENCY SRL, reprezinta acordul participantului, ca datele cu caracter personal sa fie folosite in scopul colaborării SC HLINEAGENCY SRL, cu partenerii sai, precum Autoritatea Nationala de Calificari, firmele de curierat, colaboratori (trainer/formator).

Datele personale mai sus menţionate vor fi prelucrate în modalităţile prevăzute în acest acord pe toata durata participarii la cursurile sustinute de către SC HLINEAGENCY SRL şi arhivate şi păstrate conform legii.

4. Politica de anulare si de retragere

In situatia in care inainte cu 2 zile lucratoare inainte de inceperea desfasurarii cursurilor nu este întrunit numarul minim de participanti, SC Hlineagency SRL isi rezerva dreptul de a reprograma sau a anula cursul, cu opțiunea restituirii sumei in cazul anularii.

In cazul in care un participant solicita in scris, catre hlineagency@gmail.com, cu 7 zile lucrătoare inainte de inceperea cursului, acestuia i se va restitui suma achitata integral.
În situația anunțării retragerii într-un interval cuprins între 7 și 4 zile lucrătoare, participantului i se va restitui 50% din contravaloarea cursului. În cazul neparticipării fără a anunța în prealabil sau a retragerii cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înaintea seminarului, SC HLINEAGENCY SRL va reține 100% din contravaloarea acestuia.

Suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata, partiala sau integrala, in cazul neprezentarii, intreruperii frecventarii sau suspendarii temporare a cursului de formare profesionala, din motive imputabile Cursantului.

5. Modalitati si termeni de inscriere

Cursantul poate accesa oricare dintre cursurile afisate pe https://www.catalinasoare.ro/, in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate, mentionate la fiecare curs in parte.
Cursantul poate sa solicite informatii cu privire la curs, folosind numarul de contact.

Cursantul trebuie sa introduca datele solicitate in formularul de inscriere, pentru a putea efectua înscrierea la curs
Cursantul trebuie sa accepte termenii si conditiile pentru a putea finaliza inscrierea la cursul solicitate.

Fiecare pagina de curs contine documentele necesare inscrierii. Cursantul le poate depune la sediul SC Hlineagency SRL, fizic, sau online pe hlineagency@gmail.com.

Locul este rezervat si garantat doar dupa achitarea taxei de participare si depunerea documentelor solicitate.

Furnizorul (CURSURI-SOORAJ) se obligă :

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

Beneficiarul (CURSANTUL) se obligă:

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
d) să respecte normele privind protecţia muncii.

6.Pretul cursului

Preturile afisate pe wesite-ul de prezentare sunt in RON si sunt afisate pe pagina fiecarui curs in parte. Preturile contin TVA SFDD.

Modalitati de plata

Contravaloarea cursurilor se poate face prin cele 3 metode de plata afisate: plata cu cardul, plata prin transfer bancar, plata numerar la sediu.


Factura emisa catre participant contine datele fiscale si bancare ale SC Hlineagency SRL.

Forţa majoră

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.
Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră. 

Contact

Dacă ai o întrebare, vrei mai multe detalii despre cursuri sau dorești o programare la make-up, mă poți contacta fie telefonic, fie completând formularul de contact:

Contact

Ai o întrebare sau vrei mai multe detalii despre cursuri? Completează formularul de mai jos și revin în cel mai scurt timp posibil.

× Ai o întrebare?