fbpx

Politica de confidentialitate

Scopul acestei politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Prin utilizarea site-ului www.catalinasoare.ro detinut de SC HLINEAGENCY SRL, accepți politica de confidențialitate a datelor furnizate în cele ce urmează.

Politica de confidențialitate se referă la utilizarea și colectarea informațiilor personale pe care ni le furnizezi, atunci când vizitezi acest site, folosind abonarea la newsletter prin completarea formularelor sau inscrierea la unul dintre cursurile noastre.

Această Politică de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Societatea HLINEAGENCY S.R.L, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, ap. 23, sector 3, avand nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2436/2017și CUI 37127217, denumită în continuare “SC Hlineagency SRL” este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine.

In aceasta nota de informare, vei gasi raspunsurile concrete despre colectarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, dar si modul in care ele sunt stocate și prelucrate.

Pentru orice nelamurire/ intrebare ne puteți contacta pe adresa de e-mail soare.catalina95@gmail.com

Cine esti tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal

SC HLINEAGENCY SRL tratează foarte serios securitatea datelor personale pe care le prelucrează în desfășurarea activității sale. SC HLINEAGENCY SRL prelucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice. Acestea pot reprezenta date în legătură cu clienții, furnizorii, contacte pentru afaceri, angajați și alte persoane cu care compania/societatea a încheiat un contract sau cu care aceasta se află într-o legătură. Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate și stocate pentru a fi în concordanță cu standardele companiei referitoare la protecția datelor – și, de asemenea, să îndeplinească condiția legalității. Acest control se aplică tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele informatice ale organizației, inclusiv directorii, angajații, furnizorii și alte părți terțe care au acces la sistemele SC HLINEAGENCY SRL, www.cursuri-sooraj.rowww.catalinasoare.ro.

Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Există o serie de principii fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale conform Regulamentului GDPR, pe care SC HLINEAGENCY SRL le respecta cu conform acestuia.

Datele personale sunt:

(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (legalitate, echitate și transparența).
(b)  colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale.

(c)  adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

Care sunt datele personale pe care le prelucram si in ce scop?

 1. Adresa de e-mail in scopul comunicarii, dar si pentru e-mail marketing.
 2. Numele si prenumele dumneavoastra pentru personalizarea mesajelor de marketing.
 3. În momentul in care faceți o înscriere, noi colectăm date precum, numele, prenumele, cnp, pentru emiterea documentelor de calificare/ absolvire, in urma participarii și absolvirii cursurilor sustinute de către SC HLINEAGENCY SRL.
 4. Colectam numele, prenumele si adresa dumneavoastra de resedinta in scopul emiterii facturilor proforme si fiscale.

Ce fel de informații colectăm despre tine?

Informațiile sunt colectate doar in momentul în care acceptați voluntar și în cunoștință de cauză trimiterea către noi a acestora.

Poți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de serviciile noastre, ti se va solicita să furnizezi datele tale în timpul unui proces de înregistrare.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, cont de socializare in cazul inregistrarii prin acesta, sex, data nasterii, adresa de e-mail, adresa de domiciliu si/sau adresa de livrare şi informații privind cardul de debit sau de credit.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația.

In ce scop prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal?

 1. Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul emiterii facturii proforme si fiscale folosind aplicația Smart Bill.
 2. Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru informari administrative, folosind email marketing, folosind aplicația de web GOOGLE EMAIL.
 3. Pentru a crea o “ Audiență personalizată”.
 4. Audiențele Personalizate pot fi folosite pentru a crea Audiențe Personalizate în platforma Facebook pentru ca dumneavoastră  primiți reclame relevante din partea noastră, numai în cazul în care v-ați dat acordul explicit în platforma Facebook.
 5. Audiențele personalizate pot fi folosite pentru a crea audințe similare (profil potențial client), în regim intern, cu ajutorul platformei Facebook ADS sau Google Adwords.
 6. Atunci când postați comentarii platforma wordpress reține adresa de email în scopul notificării pe email atunci când primiți răspuns sau în scopul de a vă răspunde pe email dacă ne puneți o întrebare.
 7. Pentru a putea elibera certificatele de calificare/ absolvire/ participare, in urma participarii dumneavoastra la unul din cursurile noastre

Stocarea și accesul la datele cu caracter personal

SC Hlineagency SRL se va asigura că sistemele informatice sunt protejate de acces neautorizat.

Atunci când datele sunt stocate pe dispozitive portabile (laptop, telefon, stick, hard-disk etc), dispozitivul va fi protejat printr-o parolă puternică, iar odată ce perioada de stocare s-a terminat, datele vor fi șterse definitiv.

Datele cu caracter personal vor fi transmise către terți (de exemplu autorități ale statutului, persoane juridice – colaboratori externi) numai atunci când este lucru este conform cu legea și, în toate cazurile, cu respectarea drepturilor persoanei vizate.

De ce colectăm informatii cu caracter personal ?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

●  În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;

●  Înregistrarea contului;
●  Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitării
●  În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

● Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail hlineagency@gmail.com.
● Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi.
Cum ar fi executarea unui contract cu privire la inscrierea la unul sau mai multe cursuri  de pe site, prin completarea de către tine a formularului de inscriere şi acceptarea acestuia de către Hlineagency, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor; pentru inscrierea la cursurile online si offline sau pentru a lua măsuri, la solicitarea ta, înainte de a încheia un contract.

● Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.

Cât timp stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea serviciilor și furnizarea produselor de către Hlineagency vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 10 ani din momentul consimtamantului, cu posibilitatea de prelungire pe operioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, căutăm soluții pentru obținerea unui nou consimțământ din partea ta sau datele vor fi şterse, distruse sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).

Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Hlineagency va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

 Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

SC HLINEAGENCY SRL poate transfera datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai SC HLINEAGENCY SRL care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele SC HLINEAGENCY SRL (de exemplu, stocarea datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, firme de curierat, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere) cu care SC HLINEAGENCY SRL a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale.

Vom transfera date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele tale sunt colectate și procesate.

SC HLINEAGENCY SRL poate dezvălui datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. SC HLINEAGENCY SRL va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Hlineagency și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

Ce masuri se securitate am luat?

Ca parte a administrării am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate

Angajații noștri precum și furnizorii de servicii asociate cu sistemele noastre de informații se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor personale aflate în posesia noastră. Orice întrebări referitoare la securitatea datelor personale pot fi adresate la: hlineagency@gmail.com.

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Care sunt drepturile persoanei vizate?

Persoana vizată are, de asemenea, drepturi în temeiul Regulamentului GDPR. Acestea constau în:

●  Dreptul de retragere a consimțământului;

●  Dreptul la informare;
●  Dreptul de acces;
●  Dreptul la rectificare;
●  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
●  Dreptul la restricționarea prelucrării
●  Dreptul la portabilitatea datelor;
●  Dreptul de a se opune prelucrării
●  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
●  Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
●  Dreptul de a se adresa justiției.

Persoanele vizate își pot exercita o parte din drepturile de mai sus prin e-mail, adresate operatorului de date la hlineagency@gmail.com. Operatorul de date poate atașa o cerere standard, cu toate că persoanele nu sunt obligate să o folosească.

Te rugăm să reții că:

→ Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cerere scrise pe care il puteti trimite la adresa de email hlineagency@gmail.com
→  Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

→  Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

→  Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail hlineagency@gmail.com

În cazul în care considerați că unul dintre drepturi v-a fost încălcat va puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numerele de telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212 sau pe email la adresa: anspdcp@dataprotection.ro. Pentru alte informatii puteti accesa site-ul Autoritatii, la adresa www.dataprotection.ro

Wishlist 0
Continue Shopping